Før man anskaffer seg en hund er det viktig at man blir enige om hvordan ting skal fungere hjemme, spesielt i forhold til barna. Stort sett alle hunder kan oppdras til å kunne være sammen med barn, men noen raser har det mer i blodet enn andre, bl.a. derfor er det meget viktig å overveie valget av rase grundig. Samtidig skal man huske at det ikke bare er hunden som skal være snill med barna, men at barna først og fremst skal være snille med hunden. De færreste hunder vil angripe et barn med mindre den har opplevd noe ubehagelig eller skremmende.

Jeg vil her gi noen gode råd til hvordan man kan få barnet og hunden til å fungere sammen . Det er sunt for både barn og hund å vokse opp sammen, men kun hvis de tar hensyn og respekterer hverandre.

1.      La aldri hunden og barnet/barna være alene uten tilsyn.

2.      La ikke barnet stå for oppdragelsen av hunden, men la evt. barnet lære hunden noen ”sirkuskunster” f.eks. å gi labb eller ”sitte bamse”, dette er gøy for både barn og hund, men det må ikke bli for mye mas og det skal alltid være med tillatelse fra en voksen.

3.      La ikke barnet leke for lenge med hunden (spesielt hvis det er en liten valp) og de må aldri leke for voldsomt.

4.      La ikke for mange barn leke med hunden om gangen. Den kan komme til å føle seg truet og reagere annderledes enn normalt.

5.      Lær barnet/barna å akseptere hundens grenser. Når den går vekk er det fordi den ikke vil leke mer og da må de ikke plage den.

6.      Lær barnet/barna at du kan snakke med hunden uten at det kommer sjalusi inn i bildet.

7.      Lær hunden at du kan snakke med barnet uten at den blander seg inn.

8.      Lær hunden at den ikke skal hoppe opp på folk. Få folk til å sette seg på huk når de prater med valpen din og ikke koser med den når den hopper.

9.      Lær hunden at den skal akseptere et ”nei” fra din side og evt. også fra barnet hvis det er gammelt nok og kan bruke det riktig.

Alt dette lyder meget formanende, men det går oftest helt av seg selv. Det er altså viktig at både barn og hund oppdras til å fungere sammen. Har man ikke barn selv men likevel gjerne vil ha en barnevennlig hund, må den få treffe barn som er hyggelige med den med jevne mellomrom. Dette er det viktig å gjøre før pregningsperioden er over.